Zeldzame Steentijd Vondst in Rijswijk

3 maanden geleden gepubliceerd

Tijdens recente werkzaamheden aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk heeft een team van archeologen twee vuurstenen uit de steentijd ontdekt. Dit is een zeldzame vondst voor deze regio en vraagt om een grondige aanpak bij de opgraving.

Verassende Ontdekking

Hoewel archeologische vondsten werden verwacht op basis van vooronderzoek, was de ontdekking van steentijdartefacten verrassend. Archeoloog Michiel Kruijthof van Antea Group legt uit dat steentijdonderzoek een specifieke aanpak vereist. De vondstlaag wordt verzameld in vakjes van 1 bij 1 meter en later gezeefd.

Aanpak van de Opgraving

In overleg met de gemeente Rijswijk en WarmtelinQ is besloten om alle grondmonsters naar het kantoor van de archeologen te vervoeren. Dit om tijdsbesparing te realiseren en de voortgang van de aanleg van de warmteleiding niet te hinderen. Het uitgraven van de monsters is op 19 februari gestart en zal naar schatting twee weken in beslag nemen. Na afronding van het onderzoek wordt het werkveld weer vrijgegeven voor verdere werkzaamheden.

Complexiteit van Archeologie

Jules Liebregts, bodemspecialist van WarmtelinQ, wijst op de complexiteit van archeologisch onderzoek. Ondanks proefboringen twee jaar voorafgaand aan de werkzaamheden, werd de steentijdvondst niet ge√Įdentificeerd. Het werk is op 9 februari stilgelegd nadat de archeoloog de vuurstenen ontdekte tijdens de graafwerkzaamheden. Deze ontdekking benadrukt het belang en de complexiteit van archeologisch onderzoek.