Gemeenteraad Rijswijk wijst voorstel uitbreiding betaald parkeren af

3 maanden geleden gepubliceerd

De gemeenteraad van Rijswijk heeft een voorstel om de betaald parkeertijden in de stad uit te breiden, afgewezen. Het plan was om betaald parkeren vanaf 9:00 uur ‘s ochtends in te voeren, terwijl dat nu vanaf 18:00 uur ‘s avonds is.

Aanleiding voorstel

Het voornemen om de parkeertijden te wijzigen was het gevolg van mogelijke veranderingen in het parkeersysteem in de Haagse buurten. Om te voorkomen dat Haagsche inwoners gratis in Rijswijk zouden parkeren, overwoog Rijswijk een vergelijkbare verandering in de parkeertijden. Het raadsvoorstel betrof de uitbreiding van de parkeertijden voor de zones Oud-Rijswijk en omgeving, Te Werve en Huis te Lande.

Reacties uit Rijswijk

Bewoners van Rijswijk reageerden deze week niet al te positief op de plannen. Zij vonden dat problemen van een andere gemeente niet op de Rijswijkse bewoners verhaald mochten worden. Ook was er kritiek op het feit dat hardwerkende mensen mogelijk meer parkeergeld zouden moeten betalen.

Wijzigingsvoorstel

Hoewel het initieel voorstel is afgewezen, is er wel een wijzigingsvoorstel opgesteld en goedgekeurd. Hierin staat dat de parkeertijden in Rijswijk alsnog verruimd kunnen worden als Den Haag de parkeertijden in Stadsdeel Laak verruimt en de parkeerdruk in Rijswijk hoger wordt dan 80%.

Gevolgen voor kerkgangers

Maaike Harmsen van de ChristenUnie pleitte voor een regeling voor kerkgangers die op zondagochtend naar de kerk gaan. Zij stelde voor om een parkeerpas regeling te treffen voor kerkgangers die dat vanwege hun mobiliteit nodig hebben. Dit voorstel kon echter niet op de meerderheid van de raad rekenen.